Bendrosios civilinės atsakomybės draudimas

Bendrosios civilinės atsakomybės draudimas – tai draudimo apsauga nuo atvejų, kai dėl įmonės veiklos padaroma žala kitų asmenų turtui ir/ar sveikatai.

 • civilinė atsakomybė, susijusi su draudėjo valdomu turtu (patalpomis, teritorija);
 • civilinė atsakomybė susijusi su draudėjo vykdoma veikla;
 • civilinė atsakomybė susijusi su patikėtu turtu (tai tretiesiems asmenims priklausantis kilnojamasis ir nekilnojamasis turtas);padengia atliekamo tyrimo išlaidas;
 • civilinė atsakomybė kylanti dėl Draudėjo veiksmais padarytos žalos trečiojo asmens turtui, sveikatai, gyvybei, kilusios dėl aplinkos užteršimo (žemės paviršiaus ir gelmių, oro, vandens, dirvožemio, augalų, gyvūnų, organinių ir neorganinių medžiagų) ir aplinkos užteršimo likvidavimo;
 • civilinė atsakomybė kylanti dėl Draudėjo veiksmais padarytos žalos aplinkai, jos elementams, kuri apskaičiuota aplinkos apsaugos pareigūnų Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;
 • civilinė atsakomybė dėl padarytos neturtinės žalos, trečiojo asmens patirtos dėl sveikatos sužalojimo ar gyvybės atėmimo;
 • civilinė atsakomybė už kontrahentų padarytą žalą, už kurią Draudėjas atsako pagal teisės aktus kai draudikas išlaiko subrogacijos teisę į subrangovą;
 • civilinė atsakomybė, susijusi su savaeigių darbo mašinų naudojimu, valdymu bei pakrovimo ir iškrovimo darbais;
 • civilinė atsakomybė, susijusi su transporto priemonių naudojimu, valdymu bei pakrovimo ir iškrovimo darbais;
 • draudėjo teisinės gynybos išlaidos.
Susisiekime!
Užpildykite formą
 • draudimas garantuoja, kad atsidūrus situacijoje, kuomet dėl įmonės veiksmų tretieji asmenys patirs žalą ir pareiks reikalavimus, įmonei bus atlygintos teisinės gynybos išlaidos ir kompensuojami trečiųjų šalių nuostoliai;
 • teikia neginčijamą naudą tiek kaltininkui, tiek nukentėjusiam asmeniui;
 • apsaugo žalą padariusio asmens turtą nuo jam pateiktų pretenzijų atlyginti padarytus nuostolius;
 • garantuoja nukentėjusiai šaliai nuostolių atlyginimą net ir tada, jei kaltinamasis dėl sunkios materialinės padėties negalėtų pats be draudimo pagalbos atlyginti padarytos žalos.
Susisiekime!
Užpildykite formą
 • visiems verslo subjektams vykdantiems veiklą;
 • ypatingai aktualus parduotuvių, pramogų centrų, degalinių ir kt. vietų, kuriose dideli lankytojų srautai, savininkams;
 • įmonėms, vykdančioms gamybą.
Susisiekime!
Užpildykite formą

TPVCAD ir KASKO. Internetinės kainos, greitas atsiskaitymas ir patikimos degalinės šalia jūsų.

Nelaimingų atsitikimų draudimas. Greitas išlaidų apskaičiavimas internetu.

Norėdami gauti vizą, aktyvios, ramios ir pavojingos atostogos. 24/7 medicininė pagalba.

Pasirūpinkite savo turto saugumu! Jūsų laukia specialus būsto draudimo pasiūlymas!