Įrenginių gedimų draudimas

Įrenginių gedimų draudimas atlygina žalą ar nuostolius nuo nenumatytų įvykių, padariusių žalą įvairios paskirties gamybiniams įrenginiams, mašinoms ar mechanizmams. Apsidraudus įrenginių gedimų draudimu, apsauga galioja gamybiniams įrenginiams tiek eksploatacijos metu, tiek įrenginių nedarbo ar techninių aptarnavimų metu.

Draudimo sutarties objektas yra įrenginai (visų rūšių įrengimai, mašinos, aparatai ar įrenginiai). Įrenginių gedimų draudimas atlygina nuostolius, patirtus dėl materialios žalos įmonės turtui, kai ši žala padaroma įvykus netikėtam ir nenuspėjamam draudžiamajam įvykiui.

 • išsireguliavimo, detalių tvirtinimo atsipalaidavimo, apsauginių prietaisų avarijos ar klaidingo suveikimo, pašalinių daiktų patekimo;
 • trūkimų, plyšimų ar lūžimų dėl išcentrinių jėgų;
 • vandens trūkumo garo katiluose ar aukšto slėgio induose;
 • padidėjusio slėgio, trumpo elektros sujungimo, padidėjusios įtampos ar padidėjusios srovės;
 • konstrukcijų, medžiagų, projektavimo, gamybos trūkumų ir / ar klaidų bei montavimo klaidų;
 • draudėjo darbuotojų klaidingų veiksmų;
 • audros tiesioginio poveikio daiktams, ant apdraustų įrengimų užvirtus pastatams, jų dalims, medžiams;
 • bet kokių kitokių staiga ir nenumatytai atsiradusių įvykių, dėl kurių apdraustas mašinas reikia remontuoti ar keisti.
Susisiekime!
Užpildykite formą
 • įrenginių gedimų draudimas yra ne tik naudingas, bet būtinas, norint užtikrinti stabilią įmonės veiklą;
 • šiuo draudimu neapsidraudusios įmonės patirtų nemažai nuostolių, kadangi jos gaminamos produkcijos realizavimas yra susietas įvairiais susitarimais, sutartimis su klientais;
 • net menkiausias gedimas gali reikšti ne tik darbo sustabdymą tam tikram laikui, tačiau privesti ir prie įmonės uždarymo;
 • šis draudimas yra investicijų apsauga ir papildomos garantijos paskolai gauti.
Susisiekime!
Užpildykite formą
 • kiekvienai įmonei, užsiimančiai gamybine veikla;
 • gamybinių įrengimų įsigijimo finansuotojams (lizingo kompanijoms, bankams).
Susisiekime!
Užpildykite formą

TPVCAD ir KASKO. Internetinės kainos, greitas atsiskaitymas ir patikimos degalinės šalia jūsų.

Nelaimingų atsitikimų draudimas. Greitas išlaidų apskaičiavimas internetu.

Norėdami gauti vizą, aktyvios, ramios ir pavojingos atostogos. 24/7 medicininė pagalba.

Pasirūpinkite savo turto saugumu! Jūsų laukia specialus būsto draudimo pasiūlymas!