Rangovo ir Projektuotojo civilinės atsakomybės privalomasis draudimas

Rangovo - Šis draudimas atlygina žalą, padarytą tretiesiems asmenims ir užsakovui dėl atliekamų ar atliktų statinio statybos bei rekonstrukcijos darbų. Rangovas privalo savo civilinę atsakomybę apdrausti atskirai dėl kiekvieno statomo statinio, dėl kurio sudaryta rangos sutartis.


Projektojo - Šis draudimas atlygina žalą, padarytą tretiesiems asmenims ir užsakovui dėl netinkamai atliktų projektavimo darbų draudimo sutarties galiojimo metu ir 5 metus po objekto (statinio) statybos darbų užbaigimo.

Rangovo - atlygina rangovo padarytą žalą tretiesiems asmenims dėl atliekamų (atliktų) statybos darbų draudimo sutarties galiojimo metu ir šalių nustatytu laikotarpiu, kuris negali būti trumpesnis nei dveji metai;
draudimo sutartis taip pat apima ir subrangovų civilinę atsakomybę;
galima apdrausti neturtinę žalą.
Projektojo - atlygina projektuotojo padarytą žalą tretiesiems asmenims dėl netinkamai atliktų projektavimo darbų draudimo sutarties galiojimo metu ir 5 metus po objekto (statinio) statybos darbų užbaigimo;
draudimo sutartis gali būti metinė (draudimo apsauga galioja visiems projektams, kai projektavimo darbų sutartys pasirašytos po draudimo sutarties įsigaliojimo dienos) arba draudimo sutartis sudaryta vieno konkretaus statinio projektavimo darbams;
gali būti numatyta draudimo apsauga ir projekto vykdymo priežiūros metu;
draudimo sutartis taip pat apima ir subrangovų civilinę atsakomybę;
galima apdrausti neturtinę žalą.

Susisiekime!
Užpildykite formą
Rangovo - priduodant objektą Valstybinei komisijai, šis draudimas yra reikalaujamas pagal Statybos užbaigimo STR;
apsaugo nuo trečiųjų asmenų pretenzijų bendrovei.
Projektojo - draudimą reikia pateikti norint gauti statybos leidimą;
priduodant objektą Valstybinei komisijai, šis draudimas yra reikalaujamas pagal Statybos užbaigimo STR;
apsaugo nuo trečiųjų asmenų pretenzijų bendrovei.


Susisiekime!
Užpildykite formą
Rangovo - privalomas fiziniams arba juridiniams asmenims, statantiems statinius;
rangovas neprivalo drausti savo civilinės atsakomybės statydamas nesudėtingus statinius ir atlikdamas statinio paprastąjį remontą;
taip pat neprivaloma drausti juridiniams ir fiziniams asmenims, atliekantiems statybos darbus ūkio būdu.
Projektojo - privalomas fiziniams arba juridiniams asmenims, projektuojantiems statinius.
Susisiekime!
Užpildykite formą

TPVCAD ir KASKO. Internetinės kainos, greitas atsiskaitymas ir patikimos degalinės šalia jūsų.

Nelaimingų atsitikimų draudimas. Greitas išlaidų apskaičiavimas internetu.

Norėdami gauti vizą, aktyvios, ramios ir pavojingos atostogos. 24/7 medicininė pagalba.

Pasirūpinkite savo turto saugumu! Jūsų laukia specialus būsto draudimo pasiūlymas!